جدایی راحت
مدل ذخیره داده‌ای هر نوع استراتژی با مفهوم داده ای ذخیره ای توصیف می‌شود. داده‌ها باید به دقت ذخیره شوند و تا حدی سازمان یافته باشند. این به یک طرح کامل حمایتی اشاره دارد و داده‌ها باید با یک شاخص کامپیوتری شناخته شوند. از کاتالوگ و پایگاه داده ای ارتباطی نیز استفاده می‌شود. چند مدل ذخیره فواید متفاوت دارند. این را می‌توان طرح چرخش حمایتی گفت. یک گنجینه ساختار نیافته می‌تواند ذخیره دیسک فلاپی یا CD-R و DVD-R باشد.اطلاعات حداقل نیز باید حمایت شوند. برای اجرای آسان، بهتر است از سطوح بالای بازیافت استفاده شود. Fullt incrementals این می‌تواند چند نسخه داده ای را ذخیره کند. در این جا حمایت کامل مورد نظر است. حمایت افزایشی نیز عملی است و سیستم اصلی می‌تواند در یک چهارچوب زمانی خاص در محل اصلی خود واقع شود. بنابراین باید گفت تعیین محل این ساختار در سیستم می‌تواند به سختی انجام شود. رسانه‌هایی مانند نوار و دیسک نوری نقش مهم دارند. این مربوط به مجموعه‌های بلند فرایندهای افزایشی و ذخیره سازی است. Fullt differential این حمایت با نوع فوق تفاوت دارد بعد از آنکه حمایت کامل عملی شد. در این شرایط باید حمایت نسبی فایل‌ها تغییر کند اگر چه حمایت قبلی نیز موثر بوده است. این نوع فواید شامل بازیافت داده‌های اصلی می‌باشد. لایه گذاری دیفرانسیلی نیز مهم است. Mirrort reverse incremental این نوع ذخیره مانند ذخیره فوق است. این اختلاف مربوط به عملکرد حمایتی در یک مجموعه عناصر افزایشی است. این مدل انعکاسی از حالت سیستم به صورت حمایت معکوس است. در این شرایط لازم است حمایت اولیه کامل شود. هر نوع حمایت بلافاصله برای فایل‌ها به کار می‌رود. این یک فرایند افزایش معکوس است. این مدل می‌تواند شامل استفاده از رسانه‌های متحرک باشد. رسانه ذخیره صرف نظر از مدل مورد استفاده، داده‌ها باید دارای رسانه ذخیره باشند. ؛ نوار مغناطیسی: این نوار برای رسانه‌های ذخیره داده ای حجیم مفید است. فرایند حمایت، آرشیو و تبادل با کمک آن انجام خواهد شد. این نوار می‌تواند ظرفیت و دامنه بالاتر در دیسک سخت داشته باشد. نسبت دیسک سخت عامل مهم در تعیین نوع فضای ذخیره می‌باشد. به این طریق می‌توان از کامپیوترهای بزرگ واصلی استفاده شود. محیط دسترسی متوالی بر میزان خواندن و نوشتن داده‌ها اثر دارد. در این شرایط باید عملکرد سریع تر باشد. ؛ دیسک سخت: نسبت قیمت به ظرفیت در یک دیسک روبه توسعه است. این یک نقش رقابتی با نوار مغناطیسی دارد. فایده اصلی این روند شامل زمان دسترسی کم، ظرفیت و سهولت استفاده است. دیسک‌های خارجی نیز از طریق رابط‌های محلی ارتباط برقرار می‌کنند مانند SCSI، USB و Fire wire، تکنولوژیهای راه دور نیز کاربرد دارند مانند ethernet، iscsi و یا کانال الیافی. این سیستم‌ها مانند نوار مجازی، حامی مقدار فضای دیسک هستند. ؛ دیسک نوری: یک CD قابل خواندن یک وسیله حمایتی دارد. مزیت CD آن است که در هر ماشینی با CD-ROM ذخیره می‌شود. CDها می‌توانند ارزان باشند. فرمت اصلی DVD می‌باشند. فرمت نوری از نوع WORM است که می‌تواند اهداف بایگانی را به دنبال داشته باشد. دیگر فرمت‌ها نیز مانند CDRW و DVD- RAM نقش مهم دارند. HD- DVD جدید می‌تواند مقدار داده‌های انباشته شده را افزایش دهد. دیسک نوری ممنوعیت خاص دارد. ؛ دیسک فلاپی: در طی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ استفاده شد. کاربرها اغلب از نوع نسخه برداری استفاده می‌کنند. ظرفیت کم داده‌ای دیسک می‌تواند عامل طرد آن باشد. ؛ ذخیره حالت جامد: نیز در حافظه فلاش، درایو انگشتی و USB، رسانه Smart، memory و کارت دیجیتالی دیده می‌شود. این نوع درایوها پرهزینه هستند. آنها ظرفیت کم و سهولت استفاده دارند.

متن هایی از جدایی راحت ... لطفا
keywords : جدایی راحت،مقاله رفتن راحت،راحت رفتن
امروز : 09/26 | صفحات : 1 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117